Inneklatring høst 2015

  • Utskrift

Inneklatringen i høst blir onsdager kl 18:00 med oppstart 2. september. Eventuell klatring flere dager vurderes litt etter hvert.

Felles klatring for alle, og barn er velkommen i følge med voksne som vil sikre. Opplæring i sikring gis og tau/seler holder klubben.