Oppstartsmøte klatrerfører for Tinn og omegn

Tirsdag 12. mars hadde Chad Stokes og Erik Mowinckel oppstartsmøte for en etterlengtet klatrerfører for Tinn og Omegn - mer info kommer på årsmøtet 19 mars kl 19.00, Rjukan Hytteby - møt opp om du vil vite mer om prosjektet eller ønsker å bidra!

Isfestival oppsummering

Møte 05.03.13, Rjukan Hytteby

Fremmøtte:

Daniel, Magne Melby, Mikkel, Tor Olav, Jakob, Erik.

Referent: Erik

Takker for vel blåst 20`ende isfestival - som tidligere var også årets begivenhet en suksess med mange fornøyde deltagere og samarbeidspartnere.

 

Vi hadde omtrent halvparten av deltagere fra fjoråret innom foredrag og film. På Krokan og på clinics var det mange deltagere som tidligere. Mer konkret data vil bli presentert under årsmøtet 19 mars.

 

Tanker om hvordan klubben vil gjøre for Rjukan Icefestival 2014:

- Vi fortsetter med festival samme helg, dvs siste helg i februar.

- Vi fortsetter med samarbeid med NKF og gjennomfører ny jentesamling, her hadde det også vært aktuelt å få til en egen ungdomssamling.

- Prøve å redusere endel utgiftsposter som for eksempel utstyrsleie, ved å kjøpe inn tau (eks 4 stk 60 m statisk tau til kurs/topptau). Her kan vi også få til samarbeid med utstyrsleverandørene.

- Vi må gjennomføre en risikoanalyse for festivalområdet på Krokan, ha Røde Kors på plass bl.a.

- I tillegg til Speed Klatring gjennomføre en konkurranse i Difficulty. Eks kan vi ha en Mix rute som folk får et forsøk på i en begrenset tidsperiode, skape interesse for die-hard miljøet...

- Vi må forbedre markedsføring med annonsering i utenlands nettsteder (UKClimbing), Facebook, oppdatert Icefestival web, plakater/flyers, youtube, informere klubber etc.

- Skaffe foredragsholder fredag + lørdag, vurdere behov for Reel Rock film tour.

- Følge opp lokale sponsorer i større grad, test av klatring inne/ute.

- Få til clinics på Krokan for å skape stemning og folk til demo stands.

 

De ulike ansvarsområdene som bør fordeles:

Leder: Jakob

RjukanHuset: Daniel

Bar ansvarlig:

Krokan området: Tor Olav

Media/markedsføring:

Clinics/samlinger: Jakob

 

Ettersom endel importører, profesjonelle klatrere og klatreturister planlegger issesongen i god tid ift tid og budsjett bør mye av festivalen være spikret og annonsert på Icefestival web allerede før september. Magasinet Klatring har en utgave i trykken i slutten av oktober, her bør vi ha en grei oversikt å presentere. Fra oktober og frem til jul bør Icefestival web være oppdatert. Etter nyttår bør Icefestival facebook side være aktiv med oppdateringer samt dugnadsgjengen være klargjort med de ulike ansvarsoppgavene. Søknad om skjenkebevilgnig, leie av Rjukan Hus etc

Isfestival komiteen bør ha jevnlige møter om framdrift ved sesongstart september.

 

Konkurranseregler 12.12.12

Topptaukonkurransen:

 1. Det konkurreres i herre- og dameklasse.
 2. Visuell kameratsjekk skal gjennomføres før all klatring.
 3. Den som klatrer flest meter på de oppsatte topptau på ti minutter er vinneren.
 4. Brukes et tak som ikke er med på ruten er ruten ugyldig og må klatres på nytt fra bunnen.
 5. Rutene skal klatres i forhåndsbestemt rekkefølge etter stigende vanskelighetsgrad.
 6. Man kan ikke starte på ny rute før den forrige er toppet ut.
 7. Sluttaket må holdes kontrollert før man kan gå videre til neste rute.
 8. Om tiden går ut før man har toppet ut en rute noteres det hele antall ruter pluss så langt som man kom på en siste (siste tak som ble holdt kontrollert).

Buldrekonkurransen:

 1. Det konkurreres i herre- og dameklasse.
 2. Deltakerene fører selv scoreboard.
 3. Det gis 15 poeng for flash av rute, 10 for toppet rute (matchet sluttak) og 5 dersom man kommer over et markert sonetak på ruten.
 4. Konkurransen starter 18:45 og slutter 20:45 – det er med andre ord to timer til å klatre så mange problemer som mulig.

Buldre- og topptaukonkurranse

Som en slags avslutning på høstens klatremessige strabaser blir det en uhøytidelig konkurranse onsdag den 12. desember, på topptau og buldring - det blir også premier involvert (og ikke nødvendigvis bare til vinnerene).

 

 Håper vi ses der!

Årsmelding 2011

rfsg logoo

Rjukan Fjellsportgruppe

Årsmøte 2012

Torsdag 15 mars, kl. 19.00

Rjukan Hytteby

Innhold:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirrigent, sekretær og protokollunderskrivere

4. Behandle årsmelding

5. Behandle innkomne forslag og saker -

6. Behandle regnskap og budsjett

7. Fastsette kontingent

8. Valg v/ valgkomiteen

 

4. Årsmelding 2011:

Årsmøte innkalling ble annonsert i RA, på RFG web og per e-post til alle medlemmene per 25.02.12. Innen 14 dagers fristen.

7 april 2011 var sist ordinære årsmøte. Der ble Patrick gjenvalgt som leder, Helene som

kasserer, Tone H. gjenvalgt som nestleder. Line M, Jostein D., Martin Melby og Ole

Gunnar J gjenvalgt som styremedlemmer.

Kort tid etter trekker Patrick, Helene og Tone seg med umiddelbar virkning ut av styret uten kjent grunn - ingen rapport eller tanker om rekruttering av nytt styre/leder foreligger. Det blir satt opp ekstraordinært styremøte der følgende har sittet i perioden juni 2011-dags dato.

Etter ekstraordinært årsmøte 15/6 2011 ble følgende styre valgt:

Leder: Erik Mowinckel

Nestleder: Jacob S. Fink

Kasserer: Bjarte Fredheim

Sekretær: Jostein Dullum

Styremedlem: Martin Melby

Styremedlem: Ane Guro Moen

Vara 1 Terje Forsmo

Vara 2 Jan Andresen

Vara 3 Magne Melby

Materialforvalter: Martin Melby

Web: Jostein Dullum og Andreas Spak

 

Innbetalte 40 medlemmer (inklusive familimedlemmer).

Rjukan Fjellsportgruppe har stort sett kun vært fokusert på fjell- og isklatring. Dette er kun to av mange fjellsporter og vi ønsker å utvide aktivitetene vi driver med i klubben. Dette vil både bidra til mer moro og flere medlemmer. Prøvd å komme i gang med flere aktiviteter i 2011, men vær og tid har satt en stopper for mye, likevel ble mye gjennomført.

 

Aktivitetsoversikt 2011

• 24-26 februar: 18`ende Rjukan Isfestival, ansvarlig: Patrick. Dette var en stor

suksess med formidabel innsats av Rjukan Vertikal samt et fåtall av klubbens

medlemmer/dvs daværende styre.

• 7 april: Årsmøte for 2010 sesongen, gjenvalg av forrige styre, ingen årsmelding

foreligger.

• April: Ny bolterute på Fleskeberget, "Heftig shit!" grad 5+. FA: Erik

• Mai: 2 nye barneruter på Munkeberget, "Linus i svingen" grad 2, "Lakmustesten",

grad 3. FA: Erik

• 15 juni: Ekstraordinært årsmøte Rjukan Hytteby etter initiativ fra Ane Guro Moen

og Erik Mowinckel som da var i valgkomiteen. Konstituerer nytt styre.

• 16 juni: Nye websider. Jostein Dullum får opp igjen RFG som har ligget brakk

lenge. Dette var en stor jobb som Jostein fikk gjort effektivt og grundig. Vi mangler

fortsatt litt bilder og mer generell informasjon.

• 26 juli: Alvorlig fallulykke med styremedlem Martin Melby i Bohuslan, privat tur.

• August: Stisykling på fjellet med Andreas, avlyst pga dårlig vær og rask kulde.

• 13 august: Uteklatring Fleskeberget, grilling hos Line og Erik, 7 fremmøtte. Vi fikk

superfint vær, fikk klatret en god del, introdusert Jakob for feltet og hyggelig

grilling og planlegging av klubbdriften fremover.

• 28 august: styremøte på skolen til Jakob

• August: padling i Austbygdeåe, ansvarlig: Jakob, 2+2 fremmøtte. Fikk padlet strøm

og liten valse ved Tollheim bru samt stryket fra Bakeriet og ned til Tinnsjøen.

• 14 september: ruteskruing Saaheimshallenfår opp klatretak på nedre del av veggen

til buldring samt på barneveggen, Bjarte ansvarlig for bytte av lås på overheng, Erik

fordeler vakter, og informerer Brannstasjonen om nye vakter som skal ha tilgang til

nøkkel Saaheim.

• 21 september: Oppstart inneklatring med organiserte vakter, x 1 i uken. Dette

fungerer stort sett bra - desverre dukker det iblant ikke opp vakt som fastsatt.

• Oktober: Styremøte hos Bjarte, 2 fremmøtte, men mye unnagjort av styrevedtak.

• 12 desember: Julebord og filmvisning Rjukan Huset. 21 fremmøtte. Jostein har mye

av æren for at dette ble en suksess med tilgang til RjukanHuset, Kinosalen etc. Ane

Guro og Anna var ansvarlig for lekene som var veldig morsomme, Erik bestillte

super og nok mat fra Meny, Bjarte fikk inn pengenen. Fint oppmøte fra Vertikal

gjengen, nye og gamle klatrere i klubben. Styret fikk laget fotobok med stort sett

klatrerelaterte bilder til Martin som da var på Sunnaas, de fremmøtte skrev en kort

hilsen i boken som Magne fikk med seg videre. Ane Guro fikset premier til sosiale

leker ifra G-Sport Rjukan - Tusen takk! Dette må selvfølgelig gjentas.

• 15 desember: Topptaukonkurranse/avslutning inneklatring 2011, 7 fremmøtte.

Bjarte ordner med premier. Fin balnding av gamle travere og Vertikal elever. Ben

Smith stikker av med seieren knapt foran Andreas Spak.

Utover overnevnte er det jobbet mye med serving av web, isfestivalplanlegging,

oppgradering/rydding/oversikt over inventar i overhenget. Få til klatrevaktinstruks.

Fått til innkjøpsrabatter på G-Sport (10% på alt, 20% på relevant utstyr), Bratt.no (15%).

 

7. Kontigenter 2011: Familie: 600kr, Enkel 18 år +: 400kr, Enkel ungdom: 200kr.

 

8. Forslag til nytt styre:

Leder: Erik Mowinckel

Kasserer: Bjarte Fredheim

Sekretær: Line Danielsen ?

Styremedlem: Magne Melby

Styremedlem: Mikkel Lier ?

Styremedlem: Ben Smith

Vara 1 Jan Andresen

Vara 2 Magne Meland

Materialforvalter: Bjarte Fredheim

Web: Bjarte/Erik/Jostein Dullum/andre?

Isfestivalansvarlig/Isfestival web: Jacob S. Fink

Ny valg komite: ________________ ? _________________?

 

 

Eventuelt saker dersom tid - behandles utenfor årsmøtet:

- Tiltak for å samle miljøene, øke rekrutteringen, fordele ansvaret i klubben

- Neste år er 20 års jubileum isfestivalen

- Forslag til forsikring for klubbens klatrere

- OBS frister ift søke om støtte til prosjekter (Tinn Sparebank, Tinn Energi)

- Utarbeide utlånsavtale med Rjukan Vertikal

- Lage introturer til aktiviteter i Tinn: Gaustatoppeggen, Juvtur, intro is-,

klippefelter etc

- Opprette komiteer/arbeidsgrupper innen: barn/ungdom, innendørs, utendørs -

- Lær å padle med Tom Brodie, nybegynnerkurs over to dager.

- Gratis annonse i RA x 1 i året. Må være et åpent arrangement, inntil kr. 1500

inkl mva, bankens logo skal stå nederst i annonsen.

 

Referat kommer etterhvert!