Inneklatring - Info

Da er vi i gang med innesesongen! Det har vært god aktivitet de onsdagene vi har hatt åpent, og noen spørsmål til vaktene. Her kommer litt mere info for deg som lurer på hva du gjør når du kommer.

Det første du gjør når du kommer til klatreveggen er å skrive deg inn i loggboken ved stigene som klatrevakten har lagt frem.

Er du medlem i klubben er klatringen gratis, er du ikke medlem skal du betale kr 50 per person. Betal i kontant til klatrevakt - eller du får tilsendt giro.

  1. Du må nå ha brattkort for å klatre i veggen.
  2. Det kommer til å bli kontrollert at alle som klatrer har betalt, og står i loggboken.
  3. har du ikke Bratt kort, spør vakten om det er mulig å ta brattkort testen der og da. Om ikke vakt er godkjent instruktør vil vakt formidle til instruktør hvis de er til stede i hallen. Eventuelt settes du opp til Brattkort test ved neste anledning. Testen er gratis for medlemmene, kr 50 for ikke-medlemmer.
  4. Klubben vil arrangere kurs for deg som ikke har Bratt kort ferdighetene - følg med på klubb web for mer info!
  5. Tau og utstyr ellers som klubben disponerer er til gratis utlån til deg som er på treningen.
  6. Klatring med økser på drytool takene er ikke mulig under ordinære klatreøkter/onsdager pga sikkerheten.

 

Det var alt - God og trygg klatring!