Årsmøte saksliste 15 mars.

  • Utskrift

Fjellsportgruppen ønsker igjen alle fjellsport interesserte til årsmøte og planlegging av videre drift - RFG spanderer mat og drikke til alle fremmøtte!

Vel møtt!

 

Årsmøte Rjukan Fjellsportgruppe 2012, saksliste:

 

  1. 1.Godkjenne de stemmeberettigede
  2. 2.Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. 3.Velge dirrigent, sekretær og protokollunderskrivere
  4. 4.Behandle årsmelding
  5. 5.Behandle innkomne forslag og saker
  6. 6.Behandle regnskap og budsjett
  7. 7.Fastsette kontingent
  8. 8.Valg v/ valgkomiteen