Konkurranseregler 12.12.12

Topptaukonkurransen:

 1. Det konkurreres i herre- og dameklasse.
 2. Visuell kameratsjekk skal gjennomføres før all klatring.
 3. Den som klatrer flest meter på de oppsatte topptau på ti minutter er vinneren.
 4. Brukes et tak som ikke er med på ruten er ruten ugyldig og må klatres på nytt fra bunnen.
 5. Rutene skal klatres i forhåndsbestemt rekkefølge etter stigende vanskelighetsgrad.
 6. Man kan ikke starte på ny rute før den forrige er toppet ut.
 7. Sluttaket må holdes kontrollert før man kan gå videre til neste rute.
 8. Om tiden går ut før man har toppet ut en rute noteres det hele antall ruter pluss så langt som man kom på en siste (siste tak som ble holdt kontrollert).

Buldrekonkurransen:

 1. Det konkurreres i herre- og dameklasse.
 2. Deltakerene fører selv scoreboard.
 3. Det gis 15 poeng for flash av rute, 10 for toppet rute (matchet sluttak) og 5 dersom man kommer over et markert sonetak på ruten.
 4. Konkurransen starter 18:45 og slutter 20:45 – det er med andre ord to timer til å klatre så mange problemer som mulig.