Isfestival oppsummering

Møte 05.03.13, Rjukan Hytteby

Fremmøtte:

Daniel, Magne Melby, Mikkel, Tor Olav, Jakob, Erik.

Referent: Erik

Takker for vel blåst 20`ende isfestival - som tidligere var også årets begivenhet en suksess med mange fornøyde deltagere og samarbeidspartnere.

 

Vi hadde omtrent halvparten av deltagere fra fjoråret innom foredrag og film. På Krokan og på clinics var det mange deltagere som tidligere. Mer konkret data vil bli presentert under årsmøtet 19 mars.

 

Tanker om hvordan klubben vil gjøre for Rjukan Icefestival 2014:

- Vi fortsetter med festival samme helg, dvs siste helg i februar.

- Vi fortsetter med samarbeid med NKF og gjennomfører ny jentesamling, her hadde det også vært aktuelt å få til en egen ungdomssamling.

- Prøve å redusere endel utgiftsposter som for eksempel utstyrsleie, ved å kjøpe inn tau (eks 4 stk 60 m statisk tau til kurs/topptau). Her kan vi også få til samarbeid med utstyrsleverandørene.

- Vi må gjennomføre en risikoanalyse for festivalområdet på Krokan, ha Røde Kors på plass bl.a.

- I tillegg til Speed Klatring gjennomføre en konkurranse i Difficulty. Eks kan vi ha en Mix rute som folk får et forsøk på i en begrenset tidsperiode, skape interesse for die-hard miljøet...

- Vi må forbedre markedsføring med annonsering i utenlands nettsteder (UKClimbing), Facebook, oppdatert Icefestival web, plakater/flyers, youtube, informere klubber etc.

- Skaffe foredragsholder fredag + lørdag, vurdere behov for Reel Rock film tour.

- Følge opp lokale sponsorer i større grad, test av klatring inne/ute.

- Få til clinics på Krokan for å skape stemning og folk til demo stands.

 

De ulike ansvarsområdene som bør fordeles:

Leder: Jakob

RjukanHuset: Daniel

Bar ansvarlig:

Krokan området: Tor Olav

Media/markedsføring:

Clinics/samlinger: Jakob

 

Ettersom endel importører, profesjonelle klatrere og klatreturister planlegger issesongen i god tid ift tid og budsjett bør mye av festivalen være spikret og annonsert på Icefestival web allerede før september. Magasinet Klatring har en utgave i trykken i slutten av oktober, her bør vi ha en grei oversikt å presentere. Fra oktober og frem til jul bør Icefestival web være oppdatert. Etter nyttår bør Icefestival facebook side være aktiv med oppdateringer samt dugnadsgjengen være klargjort med de ulike ansvarsoppgavene. Søknad om skjenkebevilgnig, leie av Rjukan Hus etc

Isfestival komiteen bør ha jevnlige møter om framdrift ved sesongstart september.