Elvepadling

401px-WhitewaterKayaking-BLM

Elvene i Tinn er nå rimelig fulle av vann som gir fine padleforhold. Mange muligheter for lek i kulper med små bølger og valser og mulighet for litt lengre stryk av lett vanskelighetsgrad. Ellers er det fosser og sklier for de mer erfarne - i bygda observeres stadig biler med utenlandske skilter og kajakk på taket, som tyder på at mange av elvene er verdt et besøk! Her er det et stort og urørt potensiale for fjellfolket i Tinn -

Grad I: LETT. Regelmessig strøm og små bølger. Enkle hindringer. Oversiktlig løypevalg. (Nils Flakstad og Leif Ongstad (1987): "Elvepadling").
Grad II: MIDDELS VANSKELIG. Uregelmessig strøm og bølger. En del hindringer og små terskler, men greit løypevalg. Store rolige bakevjer (Nils Flakstad og Leif Ongstad (1987): "Elvepadling").
Grad III: VANSKELIG. Høye, uregelmessige og brytende bølger. Sterk strøm og enkelte valser, virvler og sopper. Tildels blokkert og med enkelte terskler. Veivalget ikke alltid åpenbart (Nils Flakstad og Leif Ongstad (1987): "Elvepadling").
Grad IV: MEGET VANSKELIG. Lange, sammenhengende stryk med kraftige brytende bølger. Kraftige valser, sopper og virvler. Mange hindringer og uoversiktlig løypevalg. Synfaring oftest nøftest nødvendig (Nils Flakstad og Leif Ongstad (1987): "Elvepadling").
Grad V: EKSTREMT VANSKELIG. Voldsomme stryk med brytende bølger og store valser, høye terskler og trange blokkeringer. Synfaring alltid nødvendig (Nils Flakstad og Leif Ongstad (1987): "Elvepadling").
Grad VI: GRENSEN FOR FARBARHET Forbundet med stor fare. Selv eksperter unngår slike stryk (Nils Flakstad og Leif Ongstad (1987): "Elvepadling").