Årsmøtereferat 2016

Årsmøte Rjukan Fjellsportgruppe 2016

Årsmøtet ble holdt på Rjukan Hytteby 6. april.

Saksliste:

1: Godkjenning av innkalling - godkjent

2: Godkjenning av saksliste - godkjent

3a: Valg av møteleder - Daniel

3b: Valg av referent - Lea

3c: Valg av to personer til å skrive under protokoll - Marita og Ane Guro

4: Leders årsberetning for 2015 - Daniel oppsummerte fjorårets aktiviteter inne og ute.

5: Regnskap 2015 og forslag til budsjett 2016- gjennomgått av Bjarte, budsjettforslag vedtatt

6: Kontingent neste periode - beholdes som tidligere.

7: Valg av styre - De fleste tok gjenvalg, og følgende sitter i styret:

                Leder: Daniel C. Grøndahl

                Styremedlem/Sekretær: Lea Pokraka

                Nestleder/Kasserer: Bjarte Fredheim

                Styremedlem: Bjørn Ove Kittelsen

                Styremedlem: Marita Aasbakk Bråten

                Isfestivalansvarlig: Jakob S. Fink

8: Eventuelt - ingen saker meldt inn

Rjukan 06/04/15 - Bjarte Fredheim

Årsmøtereferat 2015

Årsmøte Rjukan Fjellsportgruppe 2015

Årsmøtet ble holdt på Rjukan Hytteby 7. mai.

Saksliste:

1: Godkjenning av innkalling - godkjent

2: Godkjenning av saksliste - godkjent

3a: Valg av møteleder - Daniel

3b: Valg av referent - Bjarte

3c: Valg av to personer til å skrive under protokoll - Jakob og Lea

4: Leders årsberetning for 2014 - Daniel oppsummerte fjorårets aktiviteter inne og ute.

5: Regnskap 2014 og forslag til budsjett 2015 - gjennomgått av Bjarte

6: Kontingent neste periode - beholdes som tidligere.

7: Valg av styre - styret ble gjenvalgt, og følgende sitter i styret:

                Leder: Daniel C. Grøndahl

                Styremedlem/Sekretær: Lea Pokraka

                Nestleder/Kasserer: Bjarte Fredheim

                Styremedlem: Bjørn Ove Kittelsen

                Styremedlem: Magne Melby

                Isfestivalansvarlig: Jakob S. Fink

8: Eventuelt - ingen saker meldt inn

Rjukan 08/05/15 - Bjarte Fredheim

Årsmøte 2013

ÅRSMØTE 2013

Rjukan Fjellsport Gruppe Årsmøte 19. mars 2013

Tilstede: Erik, Bjarte, Tor Olav, Jon, Mari, Lea, Magne Melby, Martin, Mikkel og Daniel

Referent: Daniel

1. Godkjenning av innkalling: Ja

2. Godkjenning av saksliste: Ja

3. Valg av: a: Møteleder: Erik b: Sekretær: Daniel c: To personer til å underskrive protokollen: Lea og Tor Olav

4. Årsmeldinger: - 61 medlemmer per dags dato

5. Regnskap: Budsjett for 2013: Godkjent

6. Fastsetting av kontingent: Beholde samme kontingent

7. Valg av nytt styre: Leder: Daniel Christopher Grøndahl Sekretær: Magne Melby Kasserer og materialforvalter: Bjarte Fredheim Styremedlem: Tor Olav Berg Isfestivalleder: Jakob S. Fink Jentesatsing: Lea Pokraka og Mari Albjerk Barn/ungdom: Bjørn Ove Kittelsen Inneansvarlig: Daniel Christopher Grøndahl Guide-/uteansvarlig: Erik Mowinckel Julebord: Line Mowinckel

Styret velges og godkjennes hvert år.

8. Godkjenning av samarbeidsavtale med Rjukan Vertikal vedrørende lån av klatrevegg/utstyr: Skal nå ha obligatorisk medlemskap i RFG. Utstyr fra vertikal kan brukes av RFG i 2013-2014.

9. Innkomne saker: Klatreguide for Tinn og omegn: Sette av 20.000,- til klatrefører. Chad Stokes står for det grafiske. Klubben innhenter bilder og informasjon på dugnad. Søke om sponsorer for å finansiere føreren.

Referat Årsmøte 2014

Årsmøte 2014

Årsmøtet ble holdt på Rjukan Hytteby 24. april.

Saksliste:

1: Godkjenning av innkalling - godkjent.

2: Godkjenning av saksliste - godkjent.

3a: Valg av møteleder - Daniel

3b: Valg av referent - Bjarte

3c: Til å skrive under protokoll: Lea og Bjørn Ove

4: Leder gikk gjennom årsmelding for 2013

Det har generelt vært litt lavere aktivitet blant voksne i inneveggen, mens barneklatringen stort sett har hatt bra oppslutning - må neste sesong gjøre en ny innsats på å få de foresatte til å bli i hallen og sikre barna.

Veggen har blitt vedlikeholdt med skruing av ruter, bytte av karabiner/slynger etter behov, og også bytte av noen dårlige finerplater.

Isfestivalen 2013 ble godt gjennomført, og vi fikk gode tilbakemeldinger. Det er definitivt rom for forbedringer også. Noe ble bedre til 2014 og flere ting skal tas mer tak i til neste år. 

5: Regnskap 2013, budsjett 2014 - kasserer gikk gjennom tallene fra 2013, som viser et overskudd på ca 22 000,- som må sies å være veldig bra. Det kommer i budsjettet for 2014 noen større utgifter i forbindelse med materiell til isfestivalen, inneveggen og prosjektet med klatrefører for Tinn, så vi forventer å bruke en del av de siste par års overskudd der.

6: Kontingent - kontingenten beholdes på samme nivå som tidligere.

7: Valg av nytt styre - følgende sitter i styret etter valget:

Leder: Daniel C. Grøndahl

Sekretær: Lea Pokraka

Kasserer: Bjarte Fredheim

Styremedlem: Bjørn Ove Kittelsen

Styremedlem: Magne Melby

Isfestivalansvarlig: Jakob S. fink

Styremøte 05.01.12

Referent: Erik, vikar for Jostein.
 
Saksliste:
 
Sak 1: Terminliste 2012: 
 
- Søndag 22.01: Intro Alset iscrag
Oppmøte i Atrå, krysset der veien opp mot Kalhovde går, kjører sammen opp til parkering ved Alsetgrenda og går til Schoolroom area for omvisning og klatreøkt. Kontaktperson: Erik Mowinckeltoodeepdiver@hotmail.com
Påmelding innen onsdag 18.01.
 
- 24 - 26 februar, Rjukan Icefestival. Sjekk www.rjukanicefestival.com for mer info.
 
- Torsdag 15 mars. Årsmøte Rjukan Hytteby.
 
- Søndag 18 mars: Is intro Rjukan Sentrum. Vi møtes utenfor kontoret til Rjukan Adventure og planlegger dagen. Mer info kommer på web.
 
- Søndag 15 april: Første vårsamling på klippe. Enten Våer feltet eller Austbygde feltet bak Sandviken Camping ettersom tørre forhold.
 
- Helgen 28 april - 1 mai: Vi drar på kiletur til Bohuslan eller Bø, ettersom været tillater.
 
- Bratt Kort test og/eller kurs, ta kontakt ved behov. Ansvarlig: Erik toodeepdiver@hotmail.com 
 
 
Sak 2: Inneveggen Saaheim
- Alle våre T-umbrakonøkler er som tørket bort, klubben kjøper nye, 3 av hver størrelse (6mm, 8mm). Ansvarlig: Bjarte
- Vi oppgraderer klatreveggen med tak og bolter for inntil 10.000 kr. Ansvarlig: Erik
Gamle buldreveggen ved volleybanen rives ved anleddning. Platene brukes som gulv til overheng/resirkuleres.
- Revisjon av klatreveggen august 2012. Ansvarlig: Leder RFG.
 
Sak 3: RFG web
- Bjarte sender forslag til Jostein vedr oppsett av revidert hovedmeny.
- Vi må ha info på navn og fødselsår på de som bruker veggen/benytter klubbfordelene ift Idrettsregistreringen. Ansvarlig: Erik og Bjarte.
 
Sak 4: Isfestivalen
Jakob informerer medlemmene samt oppdaterer web sammen med Andreas.
 
Sak 5: Eventuelt
Ingen innkomne eventuelt saker.
 
Det var det for denne gang - Jostein legger ut referatet på web sammen med terminlisten på et oversiktlig vis - Takker for oppmøtet og for de av dere som varslet at dere ikke kunne stille.
 
Neste styremøte i februar