Årsmøte 2013

ÅRSMØTE 2013

Rjukan Fjellsport Gruppe Årsmøte 19. mars 2013

Tilstede: Erik, Bjarte, Tor Olav, Jon, Mari, Lea, Magne Melby, Martin, Mikkel og Daniel

Referent: Daniel

1. Godkjenning av innkalling: Ja

2. Godkjenning av saksliste: Ja

3. Valg av: a: Møteleder: Erik b: Sekretær: Daniel c: To personer til å underskrive protokollen: Lea og Tor Olav

4. Årsmeldinger: - 61 medlemmer per dags dato

5. Regnskap: Budsjett for 2013: Godkjent

6. Fastsetting av kontingent: Beholde samme kontingent

7. Valg av nytt styre: Leder: Daniel Christopher Grøndahl Sekretær: Magne Melby Kasserer og materialforvalter: Bjarte Fredheim Styremedlem: Tor Olav Berg Isfestivalleder: Jakob S. Fink Jentesatsing: Lea Pokraka og Mari Albjerk Barn/ungdom: Bjørn Ove Kittelsen Inneansvarlig: Daniel Christopher Grøndahl Guide-/uteansvarlig: Erik Mowinckel Julebord: Line Mowinckel

Styret velges og godkjennes hvert år.

8. Godkjenning av samarbeidsavtale med Rjukan Vertikal vedrørende lån av klatrevegg/utstyr: Skal nå ha obligatorisk medlemskap i RFG. Utstyr fra vertikal kan brukes av RFG i 2013-2014.

9. Innkomne saker: Klatreguide for Tinn og omegn: Sette av 20.000,- til klatrefører. Chad Stokes står for det grafiske. Klubben innhenter bilder og informasjon på dugnad. Søke om sponsorer for å finansiere føreren.