Referat Årsmøte 2014

Årsmøte 2014

Årsmøtet ble holdt på Rjukan Hytteby 24. april.

Saksliste:

1: Godkjenning av innkalling - godkjent.

2: Godkjenning av saksliste - godkjent.

3a: Valg av møteleder - Daniel

3b: Valg av referent - Bjarte

3c: Til å skrive under protokoll: Lea og Bjørn Ove

4: Leder gikk gjennom årsmelding for 2013

Det har generelt vært litt lavere aktivitet blant voksne i inneveggen, mens barneklatringen stort sett har hatt bra oppslutning - må neste sesong gjøre en ny innsats på å få de foresatte til å bli i hallen og sikre barna.

Veggen har blitt vedlikeholdt med skruing av ruter, bytte av karabiner/slynger etter behov, og også bytte av noen dårlige finerplater.

Isfestivalen 2013 ble godt gjennomført, og vi fikk gode tilbakemeldinger. Det er definitivt rom for forbedringer også. Noe ble bedre til 2014 og flere ting skal tas mer tak i til neste år. 

5: Regnskap 2013, budsjett 2014 - kasserer gikk gjennom tallene fra 2013, som viser et overskudd på ca 22 000,- som må sies å være veldig bra. Det kommer i budsjettet for 2014 noen større utgifter i forbindelse med materiell til isfestivalen, inneveggen og prosjektet med klatrefører for Tinn, så vi forventer å bruke en del av de siste par års overskudd der.

6: Kontingent - kontingenten beholdes på samme nivå som tidligere.

7: Valg av nytt styre - følgende sitter i styret etter valget:

Leder: Daniel C. Grøndahl

Sekretær: Lea Pokraka

Kasserer: Bjarte Fredheim

Styremedlem: Bjørn Ove Kittelsen

Styremedlem: Magne Melby

Isfestivalansvarlig: Jakob S. fink