Årsmøtereferat 2015

  • Utskrift

Årsmøte Rjukan Fjellsportgruppe 2015

Årsmøtet ble holdt på Rjukan Hytteby 7. mai.

Saksliste:

1: Godkjenning av innkalling - godkjent

2: Godkjenning av saksliste - godkjent

3a: Valg av møteleder - Daniel

3b: Valg av referent - Bjarte

3c: Valg av to personer til å skrive under protokoll - Jakob og Lea

4: Leders årsberetning for 2014 - Daniel oppsummerte fjorårets aktiviteter inne og ute.

5: Regnskap 2014 og forslag til budsjett 2015 - gjennomgått av Bjarte

6: Kontingent neste periode - beholdes som tidligere.

7: Valg av styre - styret ble gjenvalgt, og følgende sitter i styret:

                Leder: Daniel C. Grøndahl

                Styremedlem/Sekretær: Lea Pokraka

                Nestleder/Kasserer: Bjarte Fredheim

                Styremedlem: Bjørn Ove Kittelsen

                Styremedlem: Magne Melby

                Isfestivalansvarlig: Jakob S. Fink

8: Eventuelt - ingen saker meldt inn

Rjukan 08/05/15 - Bjarte Fredheim