Årsmøtereferat 2016

Årsmøte Rjukan Fjellsportgruppe 2016

Årsmøtet ble holdt på Rjukan Hytteby 6. april.

Saksliste:

1: Godkjenning av innkalling - godkjent

2: Godkjenning av saksliste - godkjent

3a: Valg av møteleder - Daniel

3b: Valg av referent - Lea

3c: Valg av to personer til å skrive under protokoll - Marita og Ane Guro

4: Leders årsberetning for 2015 - Daniel oppsummerte fjorårets aktiviteter inne og ute.

5: Regnskap 2015 og forslag til budsjett 2016- gjennomgått av Bjarte, budsjettforslag vedtatt

6: Kontingent neste periode - beholdes som tidligere.

7: Valg av styre - De fleste tok gjenvalg, og følgende sitter i styret:

                Leder: Daniel C. Grøndahl

                Styremedlem/Sekretær: Lea Pokraka

                Nestleder/Kasserer: Bjarte Fredheim

                Styremedlem: Bjørn Ove Kittelsen

                Styremedlem: Marita Aasbakk Bråten

                Isfestivalansvarlig: Jakob S. Fink

8: Eventuelt - ingen saker meldt inn

Rjukan 06/04/15 - Bjarte Fredheim